música
Buscador

Letra de Vedic Chanting (One) - Ravi Shankar

Letra de canción de Vedic Chanting (One) de Ravi Shankar lyrics

Deva pitrka aryaabhyaam Na Pramaditavyam.
Maatrdevo Bhava. Pitrdevo Bhava.
Aachaaryadevo Bhava. Atithidevo Bhava.
Yaanyanavadyaani Karmaani. Taani
Sevitavyaani. No Itaraani. Yaanyasmaakagum.
Sucharitaani. Taani Tvayopaasyaani.
Bheeshaasmaadvaatab Pavate. Bhishodeti.
Sooryah. Bheeshaasmaadagnischendrashcha.
Mrtyurdhaavati Panchama Iti.
Saishaanandasya Meemamsaa Bhavati. Yuvaa,
Syaatsaadhu Yuvaadhyaayakah. Ashishtho.
Drdhishtho Balishthah. Tasyeyam Prthivee.
Sarvaa Vittasya Poornaa Syaat.
Sã Eko Maanusha Aanandah.
Te Ye Shatam Maanushaa Aanandaah.
Sã Eko Manushyagandharvaanaamaanandah.
Shrotriyasya Chaakaamahatasya.
Te Ye Shatam.
https://www.coveralia.com/letras/vedic-chanting--one--ravi-shankar.php
Manikshyagandharvaanaamaanandaah.
Sã Eko Devagandharvaanaamaanandah.
Shrotriyasya Chaakaamahatasya.
Te Ye Shatam
Devagandharvaanaamaanandaah.
SÃEkah Pitrnaam.
Chiralokalokaanaamaanandah.Shrotriyasya
Chaakaamahatasya.Te Ye Shatam Pitrnaam
Chiralokalokaanaamaanandaáh.
Sã Eka Aajaanajaanaam Devaanaamaanandah.
Shrotriyasya Chaakaamahatasya.
Te Ye Shatamaaiaanajaanaam.
Devaanaamaanandaah.Sã Ekah.
Karmadevaanaam Devaanaamaanandah.
Ye Karmanaa Devaanapiyanti. Shrotiyasya
Chaakaamahatasya.Te Ye Shatam
Karmadevaanaam Devaanaamaanandaah.

Letra subida por: Anónimo

Vota esta canción:
0/10 ( votos)

Discos en los que aparece esta letra:

La letra de canción de Vedic Chanting (One) de Ravi Shankar es una transcripción de la canción original realizada por colaboradores/usuarios de Coveralia.
Ravi Shankar Vedic Chanting (One) lyrics is a transcription from the original song made by Coveralia's contributors/users.

¿Has encontrado algún error en esta página? Envíanos tu corrección de la letra